شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > واحد های ستادی > واحدگسترش وهماهنگی >  شرح وظایف و معرفی برنامه های آموزش کارکنان و بهورزی 
 
 

نام کارشناس: اعظم گزینی- کارشناس مامایی
معرفی برنامه بهورزی:
ارائه خدمات بهداشتي درماني اوليه از اركان اصلي نظام شبكه هاي بهداشتي درماني كشور مي باشد . درنظامي كه پي ريزي شده است اولين سطح تماس جامعه با واحدهاي رسمي كشور خانه هاي بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت است.
خانه بهداشت واحدي مستقر در روستا است كه تحت نظارت مركز خدمات جامع سلامت شهري /روستايي فعاليت مي كند . نيروي انساني در خانه هاي بهداشت بهورزان زن ومرد بومي هستند كه براساس ضوابط و مقررات خاص انتخاب و پذيرش شده وآموزشهاي لازم را در مركزآموزش بهورزي فرا مي گيرند و تاكنون گامهاي اساسي و مهمي را در جهت ارتقاء كمي و كيفي فعاليت بهداشتي برداشته اند. خانه هاي بهداشت معمولا" جمعيتي بالغ بر يك هزار نفر در يك يا چند روستا را تحت پوشش قرار مي دهند و بطور متوسط هر 5 خانه بهداشت تحت پوشش يك مركز خدمات جامع سلامت روستايي يا شهري/ روستايي قرار مي گيرند كه وظيفه نظارت ، برنامه ريزي ، پشتيباني خانه هاي بهداشت را عهده دار مي باشند.
بهورزان از ميان ساكنين بومي در روستاها انتخاب ، گزينش و تربيت مي شوند كه رسالت ايشان ارتقاء سطح سلامت جامعه روستايي مي باشد .كنترل بيماريهاي واگيردار ، پوشش 100 % واكسيناسيون ، مراقبت اطفال و كاهش ميزان مرگ ومير نوزادان ، كاهش مرگ و مير مادران باردار ،ارتقا برنامه های باروری سالم و ...... از اهم برنامه هاي بهداشتي است كه بهورزان مسئول ارائه خدمات نامبرده به كليه گروههاي هدف در سطح روستا مي باشد.
شایان ذکر است نظارت بر فعاليت هاي مراكز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت و ارزشيابي عملكرد آنها توسط كارشناس مسئول آموزش بهورزي شبکه صورت می گیرد.

فصلنامه بهورزی شماره 102-پاییز

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.