شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > واحد های ستادی > آمار > شرح وظایف 
 
 

کارشناس مسئول واحد

کارشناس مسئول آمار : خانم پگاه یموتی

واحد آمار

Statistic Health

در جهان امروز اطلاعات جزو سرمايه های ملی هر کشوری محسوب می شود , تا جايي که اين مهم به صحنه رقابت بين المللی تبديل شده است . با توجه به توسعه فنآوری اطلاعات و رشد فزآينده تکنولوژی ارتباطات دسترسی به اطلاعات با حجم و سرعت بالا , مديران بهداشتی و درمانی را در زمينه رعايت اصول مديريتی و ايجاد هماهنگی لازم و تصميم گيری سريع ياری می نمايد . بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از مهمترين ابزاری است که امروزه در تمامی سطوح ضروری است و مديران بهداشتی و درمانی نه تنها از اين قاعده مستثنی نيستند , بلکه با توجه به هدف نهايي تشکيلات بهداشت و درمان بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد .

سازماندهی گردش اطلاعات و آمار و تهيه فرمت های مناسب و فرايندهای لازم برای جمع آوری آمار نيز از ابزارهايي است که ما را در تحقق اصول پي ش بينی شده برنامه های راهبردی دانشگاه در اين حوزه کمک خواهد نمود . ضمن اينکه بستر لازم برای بکارگيری تکنو لوژی جدي د و ايج اد پايگاه اطلاعاتی مناسب , آناليز وضع موجود و فراهم نمودنروش های مناسب کار و برآورد دقيق نيازها است .مقوله آمار در زندگي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و... بااهميت است.

    فعاليتهاي آماري واحد ، شامل :

     1- بررسي و پي گيري نواقص آماری تا حصول نهایی

     2 –تهیه گزارشات عملکردی واحد و کل مرکز اعم از تهیه اسلاید ، رسم نمودار و ....

     برنامه های در دست اجرایواحد آمار

-نظارت بر ثبت صحیح دفاتر پزشک ، دندانپزشک ، واکسیناسیون ، برنامه پذیرش

-2  نظارت و آموزش تحلیل وضعیت موجود مراکز بهداشتی درمانی

-تفکیک و توزیع آمارهای در واحدهای ستادی

-پایش و نظارت

-5  کنترل برنامه پذیرش و اطلاعات موجود در دفاتر موجود

  آموزش بدو خدمت عمومي مشمولين

  بسته آموزشی کارشناس مربیان

  بسته آموزشی بهورزان

جمعیت سال95براساس سرشماری نفوس و مسکن

چک لیست بازدید ازمراکز و پایگاه ها

چک لیست بازدید از خانه های بهداشت

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.