شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

 

کلیات وظایف حراست مرکز :
• تامین و پوشش حفاظت فیزیکی جهت کلیه اماکن و ابزار مورد استفاده در سطح مرکز و واحدهای تابعه
• تامین حفاظت جلسات ، سمینارها و ... در محیط های تحت پوشش
• حفاظت از اسناد و مدارک در کلیه واحدهای تحت پوشش
• ایجاد و راهبری دفتر حراست و محرمانه در واحدهای تحت پوشش
• صدور کارت شناسایی و تردد برای کارکنان و ...
• 
انجام اقدامات پیشگیرانه بمنظور جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در واحدهای تحت پوشش
• ارائه مشاوره به مدیران ، کارکنان و ارباب رجوع در چهارچوب وظایف محوله قانونی
• تأمین امنیت شغلی و روانی کارکنان شاغل در محیط های تابعه
• تامین امنیت و حفاظت فناوری اطلاعات (IT) در ساختار مرکز و واحدهای تابعه
ارزشها :
• 
حراست مرکز ارزشهایی را در راستای انجام وظایف قانونی و نیل به اهداف سازمانی خویش ترسیم نموده است که به موارد ذیل اشاره می شود :
• 
حساسیت نسبت به ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
• رعایت اصول و موازین اسلامی ، اخلاقی و قانونی و احترام آنان
• تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت های انسانی افراد بدون توجه به قومیت ، مذهب و ... آنان
• تحکیم اخوت و برادری بین پرسنل
• ارتقای کیفیت و افزایش بهره وری
• رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع
• تلاش در راستای ایجاد امنیت شغلی پرسنل مرکز
رسالت
حراست مرکز بهداشت شرق در راستای وظایف قانونی محوله خویش و به منظور تامین و حفاظت از پرسنل ، اسناد و مدارک و اماکن و بستر سازی جهت استقرار برنامه های جامع مرکز ، تحول و ارتقاء در سطوح و حوزه های مختلف کارخویش را مد نظر قرار داده است .
لذا با توجه به جایگاه مرکز بهداشت شرق و ماهیت چند بعدی (آموزشی ، پژوهشی ، بهداشتی ، درمانی و ...) ساختار آن ، حراست رسالت خویش را سنگین و تلاش در جهت خدمت به مردم و پرسنل فداکار را جدای از وظیفه خویش ، عبادت می پندارد و در این مسیر ، بهبود عملکرد ، فرایند و توسعه را در تمامی ابعاد نصب العین خویش ساخته و با استعانت از خداوند منان ، بکارگیری فن آوری روز ، تجهیزات مناسب ، تویعه روشها ، تجارب و مساعدت های سازمانهای مرتبط و مدد جستن از مشارکت کارکنان و ارباب رجوع در راستای تحول و ارتقای کیفی عملکرد خویش تلاش می نماید .

تماس با حراست(شکایات، انتقادات و پیشنهادات): 76295220

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.