شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

عملکرد واحد دارویی

1- بررسي نياز دارو، مکمل‌ها وتجهيزات پزشكي  وخريد از شركت‌هاي دارويي

2- تأمين داروهاي مورد نياز طرح بيمه روستايي (پزشك خانواده)

3- بررسي نسخ بيمه روستايي و استخراج ميانگين اقلام و ميانگين قيمت نسخ پزشكان بيمه روستايي به تفكيك هر پزشك و ارسال به معاونت بهداشت

4- ارسال بازخورد بررسي نسخ بيمه روستايي دريافتي ازمعاونت بهداشت به مراكز تابعه به تفكيك هر پزشك

5- بررسي نياز دارو و تجهيزات پزشكي اقلام پيشگيري از بيماري‌ها و تنظيم خانواده و درخواست از معاونت بهداشت

6- اعلام وصول اقلام دريافتي از معاونت بهداشت

7- دريافت درخواست‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي از واحدها (مراکز، خانه‌ها و پایگاه‌ها) و تعيين ميزان نياز واقعي پس از بررسي آمار مصرفي و موجودي واحد مربوطه

8- صدور حواله انبار اقلام درخواستي و تحويل به واحدهاي مربوطه

9- شركت در جلسات شوراي كارشناسي شبکه بهداشت پردیس و معاونت بهداشت

10- آموزش چهره به چهره نحوه صحيح درخواست دارو و نگهداري و ثبت دفاتر دارويي و استخراج آمار ماهانه

11- آموزش چهره به چهره نيروهاي بدوخدمت و حين خدمت و آموزش گروهي كاردان مربيان و بهورزان جهت ارتقاء سطح آگاهي و بهبود عملكرد كاركنان

12- تهيه و تنظيم گزارش فعاليت‌هاي آموزشي ماهانه و ارائه به واحد آموزش بهداشت

13- استخراج آمار سه ماهه ميزان دريافتي- مصرفي- موجودي- درخواستي اقلام بهداشتي و پيشگيري بيماري‌ها و تنظيم خانواده و ارسال به معاونت بهداشت

14- تهیه و ارسال گزارش عملکرد سه ماهه واحد دارویی به معاونت بهداشت

15- استخراج آمار ماهانه موجودي اقلام تنظيم خانواده و تحويل به واحد بهداشت خانواده

16- بررسي آخرين قيمت دارو و تجهيزات پزشكي ازطريق مراجعه به اينترنت و ارسال به داروخانه تابع

17- جابجايي داروهاي مازاد واحدها به منظور پيشگيري از انقضاء تاريخ مصرف و تعديل موجودي

18- تهيه وتنظيم گزارش ماهانه درآمد 30% و70% و 100 % نسخ بيمه روستايي و تحويل به واحد گسترش

19- بازديد ازداروخانه، انبار دارویی، خانه‌هاي بهداشت و پايگاه‌هاي بهداشتي و ارسال بازخوراند بازديدها به واحدهای مربوطه و پيگيري رفع مشكلات

20- شركت در انبارگرداني پايان سال انبار دارويي و تجهيزات پزشكي

وظایف مراکز محیطی زیرمجموعه واحد امور دارویی شبکه بهداشت پردیس

داروخانه:

بررسي نياز دارو و تجهيزات پزشكي مركز بهداشتي درماني و تنظيم درخواست طبق دستورالعمل از واحددارويي

دريافت دارو و تجهيزات پزشكي درخواستي و ثبت در دفتردارويي طبق حواله صادره از انبار

تحويل دارو و تجهيزات پزشكي نسخ تجويزي به مراجعين

ثبت آمار روزانه و جمع‌بندي و ارسال ماهانه به اموردارويي

شمارش و كنترل مطابقت ميزان موجودي قفسه دارويي با دفتر دارويي

نصب برچسب تاریخ انقضا به قفسه دارویی و مطابقت با تاریخ انقضا داروها و اقلام بهداشتی

بررسي تاريخ انقضاء داروها و اعلام داروهاي مازاد و تاريخ نزديك به اموردارويي 6 ماه قبل ازانقضاء

 تأمين اقلام موردنيازكيف سياري و ترالی اورژانس

انبارگرداني پايان سال داروخانه

مراکز فاقد داروخانه، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های بهداشت:

بررسي نياز دارو و تجهيزات پزشكي و تنظيم درخواست طبق دستورالعمل از واحددارويي

دريافت دارو و تجهيزات پزشكي درخواستي و ثبت در دفتردارويي طبق حواله صادره از انبار

تحويل دارو و تجهيزات پزشكي تنظيم خانواده و بهداشتي به مراجعين

ثبت آمار روزانه و جمع‌بندي و ارسال ماهانه به اموردارويي

شمارش كنترل مطابقت ميزان موجودي قفسه دارويي با دفتر دارویی

نصب برچسب تاریخ انقضا به قفسه دارویی و مطابقت با تاریخ انقضا داروها و اقلام بهداشتی

بررسي تاريخ انقضاء داروها و اعلام داروهاي مازاد و یا تاريخ نزديك به اموردارويي6 ماه قبل از انقضاء تاریخ مصرف

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.