شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > واحد های ستادی > آمار > شرح وظایف 
 
 

کارشناس مسئول واحد

کارشناس مسئول آمار : خانم اعظم گزینی

واحد آمار

Statistic Health

در جهان امروز اطلاعات جزو سرمايه های ملی هر کشوری محسوب می شود , تا جايي که اين مهم به صحنه رقابت بين المللی تبديل شده است . با توجه به توسعه فنآوری اطلاعات و رشد فزآينده تکنولوژی ارتباطات دسترسی به اطلاعات با حجم و سرعت بالا , مديران بهداشتی و درمانی را در زمينه رعايت اصول مديريتی و ايجاد هماهنگی لازم و تصميم گيری سريع ياری می نمايد . بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از مهمترين ابزاری است که امروزه در تمامی سطوح ضروری است و مديران بهداشتی و درمانی نه تنها از اين قاعده مستثنی نيستند , بلکه با توجه به هدف نهايي تشکيلات بهداشت و درمان بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد .

سازماندهی گردش اطلاعات و آمار و تهيه فرمت های مناسب و فرايندهای لازم برای جمع آوری آمار نيز از ابزارهايي است که ما را در تحقق اصول پي ش بينی شده برنامه های راهبردی دانشگاه در اين حوزه کمک خواهد نمود . ضمن اينکه بستر لازم برای بکارگيری تکنو لوژی جدي د و ايج اد پايگاه اطلاعاتی مناسب , آناليز وضع موجود و فراهم نمودنروش های مناسب کار و برآورد دقيق نيازها است .مقوله آمار در زندگي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و... بااهميت است.

    فعاليتهاي آماري واحد ، شامل :

    1- جمع آوري آمارهاي کليه واحدهاي مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

    2- بررسي و پي گيري نواقص آماری تا حصول نهایی

    3- اقدامات مربوط به فرم مراجعین سرپایی

    4 –تهیه گزارشات عملکردی واحد و کل مرکز اعم از تهیه اسلاید ، رسم نمودار و ....

    5- همکاری با واحد آمار معاونت در خصوص حذف فرم های زائد موجود در چرخه آماری

    6- هماهنگی در جهت یکسان سازی برد سرپرستان ( تامین فرم های مورد نیاز ) پایش و نظارت

  برنامه های در دست اجرایواحد آمار

-نظارت بر ثبت صحیح دفاتر پزشک ، دندانپزشک ، واکسیناسیون ، برنامه پذیرش

-2  نظارت و آموزش تحلیل وضعیت موجود مراکز بهداشتی درمانی

-جمع آوری کلیه آمار مراکز بهداشتی درمانی

-تفکیک و توزیع آمارهای در واحدهای ستادی

-پایش و نظارت

-6  کنترل برنامه پذیرش و اطلاعات موجود در دفاتر موجود

-7  گزارش دهی فصلی ، شش ماهه ، نه ماهه و یکساله واحدهای ستادی

   آموزش بدو خدمت عمومي مشمولين

  بسته آموزشی کارشناس مربیان

  بسته آموزشی بهورزان

جمعیت سال95براساس سرشماری نفوس و مسکن

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.